Best Books on Astrology 4/08 2012

โหราศาสตร์ยูเรเนียน

ความรู้ทางดาราศาสตร์จาก คุณวรเชษฐ์ บุญปราศจาก ที่มีความสำคัญสำหรับเพื่อการทำนายโหราศาสตร์
รายงานพิเศษ : การประชุมกำหนดนิยาม "ดาวนพเคราะห์"

ปรับแต่งเมื่อ : 27 เดือนสิงหาคม 2549 คุณวรเชษฐ์ บุญปราศจาก (worachateb@hotmail.com)
กรณีที่นักดาราศาสตร์ราว 2,500 คน เข้าร่วมการประชุมคณะผู้แทนใหญ่แห่งสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล (IAU General Assembly) ณ กรุงปราก เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก ระหว่างวันที่ 14-25 สิงหาคม 2549 หนึ่งในหัวข้อสัมมนาที่เป็นที่พอใจรวมทั้งทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้างคือการหาผลสรุปนิยามคำว่า "ดาวเคราะห์" โดยในวันแรกๆของการประชุม มีการเสนอนิยามที่อาจจะก่อให้ดาวเครา...